Privacyverklaring Minten fijn timmerwerk

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Minten fijn timmerwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Minten fijn timmerwerk. 
Minten fijn timmerwerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM MINTEN FIJN TIMMERWERK GEGEVENS NODIG HEEFT

Minten fijn timmerwerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Minten fijn timmerwerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG MINTEN FIJN TIMMERWERK GEGEVENS BEWAART

Minten fijn timmerwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Minten fijn timmerwerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Minten fijn timmerwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Minten fijn timmerwerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mintenfijntimmerwerk.nl. Minten fijn timmerwerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Minten fijn timmerwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Minten fijn timmerwerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Minten fijn timmerwerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Minten fijn timmerwerk op via info@mintenfijntimmerwerk.nl
www.mintenfijntimmerwerk.nl en www.minten-fijntimmerwerk.nl zijn websites van Minten fijn timmerwerk.

Minten fijn timmerwerk is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres:
Kannegietweg 12 5964 NR Meterik

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
14130528

Telefoon:
06 – 5205 3285

E-mailadres:
info@mintenfijntimmerwerk.nl